Take a fresh look at your lifestyle.

نفائس الثمرات فَلا تَأْمَنْ لِذِيْ الدُّنْيا صَلاحاً

 فما لك ليس يعمل فيك وعظ *** ولا زجر كأنك من جماد

ستندم إن رحلت بغير زاد *** وتشقى إذ يناديك المنادي

 فلا تأمن لذي الدنيا صلاحا *** فإن صلاحها عين الفساد

 ولا تفرح بمال تقتنيه *** فإنك فيه معكوس المراد

 وتب مما جنيت وأنت حس *** وكن متنبها قبل الرقاد

أترضى أن تكون رفيق قوم *** لهم زاد وأنت بغير زاد؟!