Take a fresh look at your lifestyle.

وحدة الصوم والفطر – حلقة حوارية ج2

 

–  وجوب التوحد في الصوم

2- التحايل حول الحكم الشرعي في التحري شهر رمضان                                                                                   

3 -الحسابات الفلكية